منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • چارت سازمانی


  چارت سازمانی

  رئیس اداره

  مهرداد  عابدی

             معاون                   بازرسی                      روابط کار                  اجتماعی،رفاه                  اشتغال

         …………….            ………………                  …………….                 …………….                 ……………..

        بیمه بیکاری          حقوقی تعاون          توسعه امور تعاونیها               تشکلات                   روابط عمومی                              

        …………….           ……………..                    ………………                …………….                  ……………                 

       حراست                   فرهنگی و ورزشی                  بایگانی              پایگاه مقاومت بسیج اداره

      ……………                      …………….                ………………..     

    نهادهای وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی :

            سازمان بسیج کارگری در شهرستان بابل             هیئت ورزشی کارگران شهرستان بابل       

                                                                                                    


 • راهنمای مراجعین

   

   

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 •  

  2

  irandehyar-tabligh

  treznews-tablihg-link

  trez-sms-tablihg-link