منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • هفتمین جلسه شورای هماهنگی ادارات تابع شهرستان بابل


  هفتمین جلسه شورای هماهنگی ادارات تابع وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در  شهرستان بابل با حضور روسای سایر ادارات به میزبانی بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی به مدیریت قلیزاده رئیس شعبه مرکزی تشکیل گردید.

   

   


 • راهنمای مراجعین

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 • پایگاه مقام معظم رهبریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایران دهیار ، روستا ، اتوماسیون دهیاری ، دهیار ، اتوماسیون بخشداری ، شبکه ملی دهیاری