منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • دومین جلسه شورای هماهنگی دستگاهای تابع وزارت مطبوع در شهرستان بابل برگزار شد


  دومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابع وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در شهرستان بابل  با حضور روسای دستگاههای تابع وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در سالن کنفرانس فرمانداری بابل  تشکیل گردید.                                        در این جلسه مباحث مختلف مطرح گردید و مهمترین آن نحوه هماهنگی درجهت شیوه نامه های اجرایی سیاست های فعال بازار کاردر سالجاری که شامل 5 طرح بود شامل 1- طرح  مشوق بیمه ای کارفرمایی2- طرح کارورزی 3- طرح مشاغل خانگی4-صندوق خرد روستایی 5- طرح تسهیلات روستایی و عشایری و فراگیر بیان شد

  درپایان نیز از یک گارگر نمونه ساختمانی نیز تقدیر بعمل آمد

   

   


 • راهنمای مراجعین

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 • پایگاه مقام معظم رهبریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایران دهیار ، روستا ، اتوماسیون دهیاری ، دهیار ، اتوماسیون بخشداری ، شبکه ملی دهیاری