منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • حضور کارآفرین بابلی مهندس عباس نژاد شانی در سیمای طبرستان به عنوان کارآفرین برتر


  جضور مهندس عباس نژاد شانی به عنوان کارآفرین برتر در صنعت مرغ اجداد  در شبکه سیمای مازندران آقای عباس نژاد شانی از کارآفرینان موفق این صنعت در کشور میباشد و بالغ بر150 الی 200 نفر نیرو در آن واحد درحال فعالیت می باشند ایشان درحال حاضر به عنوان نماینده کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف اداره کار هم می باشند


 • راهنمای مراجعین

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 • پایگاه مقام معظم رهبریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایران دهیار ، روستا ، اتوماسیون دهیاری ، دهیار ، اتوماسیون بخشداری ، شبکه ملی دهیاری