منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • برگزاری کلاس بازآموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای در بابل


  برگزاری کلاس بازآموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای و بهبانان واحدهای کارگری (طرح ملی کاج)شهرستان بابل در محل اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی با حضور ابوحسینی مسئول اجتماعی و رفاه و نعمتیان مدرس و بازرس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان بابل 

   


 • راهنمای مراجعین

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 • پایگاه مقام معظم رهبریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایران دهیار ، روستا ، اتوماسیون دهیاری ، دهیار ، اتوماسیون بخشداری ، شبکه ملی دهیاری