منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • برگزاری نهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در شهرستان بابل


  جلسه شورای هماهنگی دستگاههای وزلرت تعاون کارورفاه اجتماعی در شهرستان بابل با حضور روسای ادارات تابع به میزبانی شعبه 1تامین اجتماعی شهرستان بابل با ارائه گزارش عملکرد این شعبه برگزار گردید

   


 • راهنمای مراجعین

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 • پایگاه مقام معظم رهبریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایران دهیار ، روستا ، اتوماسیون دهیاری ، دهیار ، اتوماسیون بخشداری ، شبکه ملی دهیاری