منو اصلی
تبلیغات
 •  

   

   

  طرح ملی کارورزی

  مالیات بر ارزش افزوده

  استراحتگاهها و زائرسراههای کارگران

  تبلیغات

 • ثبت نام طرح ملی کارورزی

  ثبت نام طرح ملی کارورزی
 • اوقات شرعی
 • اوقات شرعی

 • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل از واحدها ی کارگری بابل


  بازدید ولی زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابلبه اتفاق اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مدیر بانک ملی استان مازندران ،عابدی رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی بابل، رئیس بانک ملی شهرستان بابلاز شهرک صنعتی رجه درجهت تسریع در روند پرداخت تسهیلات مصوب جهت حفظ اشتغال ورونق تولید


 • راهنمای مراجعین

   

  رویدادها
 •  

   

 • پیوندها
 • پایگاه مقام معظم رهبریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیایران دهیار ، روستا ، اتوماسیون دهیاری ، دهیار ، اتوماسیون بخشداری ، شبکه ملی دهیاری